ДОГОВІР-ОФЕРТА

Публічна оферта на надання дистанційних консультацій з питань вивчення комп'ютерних наук

Цей Договір є публічним Договором-офертою (пропозицією), адресованим будь-якій особі (далі — «Користувач», «Замовник»), що здійснює доступ до інтернет-ресурсу https://skilled.school/ (далі — «Сайт») та послуг, що надаються через Сайт.

Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом цієї оферти, не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам уточнити інформацію щодо доступних методів комунікацій, вказаних на Сайті.

У разі прийняття умов цієї публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі її положення.

Договір вважається укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ та набирає чинності договору приєднання з моменту вчинення Вами дій, передбачених п. 2.4. Договору і означає повне та беззастережне прийняття Вами всіх умов договору без будь-яких винятків та/або обмежень (акцепт).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом цього Договору є надання ФОП Мельник А.В. (далі – «Виконавець») освітніх послуг додаткової освіти Замовнику послуг, згідно з вибраним переліком освітніх програм, розміщених на сайті https://skilled.school/, на визначених Договором умовах.
2. ПОРЯДОК ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ
2.1. Договір укладається між Виконавцем освітніх послуг та Замовником послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).
2.2. Акцепт умов Договору означає повне та беззастережне прийняття Замовником послуг усіх умов Договору, без будь-яких винятків та/або обмежень та рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання освітніх послуг, згідно з обраним переліком, розміщеним на сайті https://skilled.school/
2.3. Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними у загальнодоступному місці Виконавця освітніх послуг, або на сайті Виконавця освітніх послуг шляхом оплати Замовником або іншою особою послуг Виконавця освітніх послуг за тарифами, вказаними на веб-сторінці https://skilled.school/;
2.4. Цей Договір вважається укладеним (акцептованим) з моменту оплати Замовником онлайн-занять та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця;
2.5. Укладання Договору означає, що Замовник послуг:
– у необхідному для нього обсязі ознайомився із функціонуванням та правилами надання освітніх послуг;
– приймає усі умови зазначеного Договору без зауважень.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Освітні послуги надаються Замовнику послуг виключно за передоплатою відповідно до Тарифів, вказаних на сайті https://skilled.school/;
3.2. Оплата, внесена Замовником послуг за освітні послуги у разі одностороннього розірвання Договору, Виконавцем не повертаються;
Важливо: для ідентифікації платежу, вказуйте ПІБ учня, курс навчання та кількість занять, що оплачуються.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець освітніх послуг зобов'язаний:
• Організувати діяльність з навчання відповідно до віку та індивідуальних особливостей учня;
• Розвивати здібності та інтереси учня;
• Здійснювати надання освітніх послуг із застосуванням індивідуального підходу;
• Попередити Замовника будь-яким способом комунікації про скасування або перенесення заняття заздалегідь. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження, якщо Замовником послуг було надано неактуальні контактні дані.
Виконавець освітніх послуг має право:
• Здійснювати коригування розкладу занять учня.
• Призупинити надання освітніх послуг за несвоєчасне виконання Замовником своїх фінансових зобов'язань чи інших випадках порушення цього Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ПОСЛУГ
5.1. Замовник послуг (або його довірена особа) зобов'язаний:
5.1.1. Протягом усього періоду користування послугами дотримуватись умов цього Договору.
5.1.2. Не менше ніж за 12 годин до запланованого заняття проінформувати Виконавця про необхідність скасування або перенесення заняття.
5.1.3. Забезпечити своєчасний вихід учня на заняття. Учень повинен бути "онлайн" не менш як за 5 хвилин до початку заняття. У разі неявки на заняття, урок списується з балансу автоматично.
5.1.4. Забезпечити учня технічними засобами, необхідні надання Виконавцем освітніх послуг: комп'ютер (ПК) чи ноутбук. Вихід на заняття за допомогою планшета, телефону або інших мобільних пристроїв – не передбачається.
5.1.5. Користувач несе відповідальність за дотримання мінімальних технічних вимог протягом усього заняття та за організацію робочого місця перед заняттям. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг або їхню неналежну якість, якщо причиною стала відсутність необхідного програмного забезпечення, проблеми з підключенням до Інтернету або інші технічні проблеми.
5.1.4.1. Мінімальні системні вимоги для ПК або ноутбука:
- Операційна система: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 та новіші;
- Браузер: Google Chrome / Yandex Browser / Opera / Mozilla FIrefox / Safari
останньої стабільної версії;
- оперативна пам'ять: від 4 ГБ та вище;
- Процесор: intel i3, i5, i7 не нижче 4-го покоління або AMD Ryzen 3, 5, 7
будь-якого покоління;
- Інтернет-з'єднання: від 5 Мбіт/сек;
- Наявність мікрофона та веб-камери.
5.1.4.1. Рекомендовані вимоги до ПК або ноутбука:
- Операційна система: Windows 10, MacOS 10.13 та новіші;
- Браузер: Google Chrome / Yandex Browser / Opera / Mozilla Firefox / Safari
останньої стабільної версії;
- оперативна пам'ять: від 6 ГБ та вище;
- Процесор: intel i3, i5, i7 не нижче 5-го покоління або AMD Ryzen 3, 5, 7
будь-якого покоління;
- Інтернет-з'єднання: від 10 Мбіт/сек;
- Наявність мікрофона та веб-камери.
5.2. Замовник послуг має право:
5.2.1. Користуватися послугами згідно з умовами цього Договору;
5.2.2. Вимагати від Виконавця виконання вимог цього Договору;
5.2.5. Вносити пропозицію щодо покращення роботи Виконавця.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Виконавець освітніх послуг відповідає перед Замовником послуг у розмірі документально підтвердженої суми передоплати за невикористані заняття.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим Договором внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та які неможливо було запобігти розумним заходам.
6.3. У разі порушення Замовником послуг умов цього Договору Виконавець освітніх послуг не несе відповідальності за ті зобов'язання, що зазначені у договорі.
7. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Договір може бути розірваний у таких випадках:
7.1.1. При прийнятті Замовником послуг рішення про відмову від отримання освітніх послуг та повідомлення про це Виконавця шляхом телефонного дзвінка або електронної пошти листа. Сплачені уроки у разі розірвання Договору не повертаються.
7.1.2. У разі прийняття Виконавцем освітніх послуг відповідного рішення на підставі систематичного невиконання своїх зобов'язань Замовником.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли з приводу невідповідного виконання вимог цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї із сторін до іншої.
8.2. Виконавець освітніх послуг після отримання від Замовника послуг претензії зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.
8.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде вирішена у претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за вирішенням спору до суду за місцезнаходженням Виконавця освітніх послуг.
9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
9.2. З питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

КОНТАКТИ ШКОЛИ
Номер телефону: +38 (093) 058-91-56
e-mail: study@skilled.com.ua

РЕКВІЗИТИ
Отримувач: Мельник А.В. ФОП
Розрахунковий рахунок (IBAN): UA663220010000026004300072245
ЄДРПОУ: 3531604181